Gmina Trzebinia już po raz kolejny wzięła udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. W klasyfikacji generalnej w kategorii miast i gmin od 15 do 40 tys. mieszkańców zajęła 6. miejsce (na 49 startujących gmin). Podczas podsumowania w dniu 24.10.2017 r. Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk wręczył nagrody przedstawicielom instytucji i placówek, które włączyły się w organizację tegorocznej edycji.

Zdjęcie przedstawia dyrektorów szkół, przedszkoli i instytucji z Trzebini

 

XXIII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, organizowana w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, na terenie całego kraju odbyła się terminie od 26 maja do 1 czerwca 2017 r. Gmina Trzebinia od wielu lat aktywnie włącza się w jego organizację.

 

W tym roku udział w konkurencjach sportowych, zorganizowanych w trakcie 107 imprez, wzięło ogółem 6606 osób, co przyniosło Trzebini 35 punktów i 6. miejsce na liście. Podczas turnieju organizowane były m.in.: gry i zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, aerobic, pilates, turnieje piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, turnieje unihokeja, rozgrywki w tenisie stołowym, zajęcia taneczne, marsz nordic walking, wycieczki piesze i rowerowe oraz biegi na orientację, a do tego przeprowadzony został Test Coopera.

 

Celem tegorocznej imprezy było:

 • promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem osób należących do grupy wiekowej 50+,
 • uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,
 • rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
 • poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

 

STiMG 1

STiMG 2

STiMG 3

 

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację tegorocznej edycji, a w szczególności:

 • Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Trzebini, Przedszkolu Samorządowemu Nr 3 w Trzebini, Przedszkolu Samorządowemu Nr 4 w Trzebini, Przedszkolu Samorządowemu w Myślachowicach, Przedszkolu Samorządowemu w Bolęcinie,
 • Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini, Szkole Podstawowej w Bolęcinie, Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Młoszowej,
 • Gimnazjum nr 1 w Trzebini,
 • 6-4 Ośrodkowi Szkolenia i Wychowania w Trzebini,
 • Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości Sp. z o. o.,
 • Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Trzebinia” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebini, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Trzebinia”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Szóstka” w Trzebini”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Błyskawica” w Myślachowicach, Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Młoszowa”,
 • Wiejskiemu Domowi Kultury w Pile Kościeleckiej, Wiejskiemu Domowi Kultury w Czyżówce, Wiejskiemu Domowi Kultury w Psarach, Wiejskiemu Domowi Kultury w Lgocie, Wiejskiemu Domowi Kultury w Młoszowej, Domu Kultury w Myślachowicach. Wiejskiemu Domowi Kultury w Dulowej, Domu Kultury „Sokół” w Trzebini, Wiejskiemu Domowi Kultury w Karniowicach.

 

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w przyszłorocznej edycji turnieju.