13 października 2017 r. w sali kinowej Domu Kultury „Sokół” w Trzebini, w ramach akcji Październik Miesiącem Profilaktyki Chorób Nowotworowych Piersi już po raz ósmy odbyło się seminarium edukacyjne mające na celu przypomnienie słuchaczom o konieczności stosowania profilaktyki nowotworowej piersi.

 

amazonki 2017

 

Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej, patronat honorowy przyjęli Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak oraz Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk.

 

Hasło przewodnie spotkania brzmiało „Kochana mamo, kochana siostro, kochana moja dziewczyno z rakiem piersi wygramy”. Program seminarium obejmował naukę metody samobadania piersi, najprostszej i najtańszej profilaktyki, którą zaprezentowana mgr Barbara Galus pracownik Poradni Chorób Sutka Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Ta część seminarium szczególnie skierowana była do licznie zgromadzonej na sali młodzieży ze wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego. Zmiany w przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące uprawnień dla Amazonek przedstawił pan Filip Socha. „Choroby nowotworowe – problem medyczny, społeczny i ludzki” był tematem przewodnim rozważań dr n. med. Piotra Brandysa onkologa- radioterapeuty Zastępcy Kierownika Kliniki Centrum Onkologii w Instytucie Onkologii w Krakowie.

 

W ubiegłym roku Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej obchodziło jubileusz 15 lecia istnienia. Z tej okazji amazonki wręczały swoim przyjaciołom symboliczne figurki „Anioła stróża”. Jedna z laureatek pani Anny Dołben była wtedy nieobecna dlatego prezes Amazonek osobiście wręczyła jej na tegorocznej konferencji „Anioła” jako podziękowanie za wieloletnie wsparcie.

 

Przerwy pomiędzy kolejnymi wykładami zostały jak zwykle uatrakcyjnione występami artystycznymi przygotowanymi i zaprezentowanymi przez młodzież z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, która zaprezentowała pokaz fryzur, montaż słowno-muzyczny oraz występy wokalne. Chiński taniec z wachlarzem w wykonaniu Magdy Lemańska-Zdebik zakończył oficjalną część uroczystości.

 

 

Informacja przesłana przez Stowarzyszenie Amazonki Ziemi Chrzanowskiej