Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu zmian nazw ulic w Gminie Trzebinia w związku z przepisami "ustawy dekomunizacyjnej" i podajemy wykaz nazw zmienionych w tym roku.

 

Przypominamy, że zgodnie z zapisami wprowadzonej w 2016 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmiana nazwy ulicy nie rodzi kosztów administracyjnych, związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych - zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat i należy ich dokonać we własnym zakresie.

 

Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami, zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany zostaną dokonane z urzędu. Nie zachodzi również konieczność składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych - niniejsze zmiany zostaną również dokonane z urzędu.

 

Ustawa dekomunizacyjna nie wymaga także zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jednak bez zmian pieczątek, szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam firm prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

Obowiązujące nazwy ulic, które zostały zmienione na podstawie art.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej:

 

Stara nazwa Miejscowość Nowa nazwa
15 Lecia Myślachowice Granice
22 Lipca Myślachowice Centralna
22 Lipca Trzebinia Lipcowa
22 Stycznia Trzebinia 22 Stycznia 1863 r.
24 Stycznia Trzebinia Styczniowa
Generała Zawadzkiego Trzebinia Dworska
Kruczkowskiego Trzebinia Rafineryjna
Nowotki  Trzebinia Spokojna
Osiedle Generała Waltera Trzebinia Osiedle Na Skale
Osiedle Związku Walki Młodych Trzebinia Osiedle Widokowe
Żmirka Trzebinia Norwida

 

Zobacz wcześniejszy artykuł na ten temat: Ustawowa zmiana nazwy ulicy nie oznacza wymiany dokumentów