Zgodnie z zapowiedziami: będzie przebudowa Zalewu Chechło! W poniedziałek 18 grudnia zastępca burmistrza Trzebini Jarosław Okoczuk podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą przebudowy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Podpisanie umowy z wykonawcami inwestycji

 

Z atrakcji nad popularnym akwenem na pograniczu Trzebini i Chrzanowa mieszkańcy będą mogli skorzystać już w 2019 roku.

 

Przypomnijmy: gmina Trzebinia jest liderem projektu, który otrzymał ponad 4,7 mln zł dotacji unijnej. Projekt, którego partnerami są także: gmina Chrzanów, starostwo i Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, zakłada całkowitą zmianę oblicza zalewu: budowę basenu z tarasami, ścieżki zdrowia z przyrządami do ćwiczeń, boisk do siatkówki plażowej i badmintona, placów zabaw dla dzieci, wieży widokowej, parkingów czy hangaru dla łodzi.

 

- Dzisiejszym podpisaniem szczęśliwie finalizujemy już drugą ze strategicznych inwestycji w miejsca letniej rekreacji, dzięki czemu nasza gmina będzie mogła stać się letnią stolicą regionu. Choć wątpliwości było wiele, cieszę się, że nasze argumenty za zwiększeniem dofinansowania projektu spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją radnych oraz naszych partnerów, co pozwolili nam wykorzystać blisko 5 mln dotacji unijnej  – powiedział wiceburmistrz Okoczuk podczas podpisania umowy z wykonawcą.

 

Prace wykona istniejąca na rynku od kilkunastu lat trzebińska firma Krisbud, która ma  na swoim koncie realizację ponad 200 inwestycji, m.in. zagospodarowanie krakowskiego zalewu Bagry. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 10 mln zł, z czego 4,7 mln zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolski, a pozostała część to wkład gmin: Trzebinia i Chrzanów. Zgodnie z planem prace powinny zakończyć się w 2018 roku.

 

Najpóźniej w połowie 2018 roku, zakończy się trwająca od jesieni tego roku przebudowa Balatonu. „Serce Trzebini” zostanie wzbogacone m.in. o 3 podwieszane baseny i taras oraz całą infrastrukturę niezbędną do aktywnego wypoczynku. Przebudowę Balatonu w całości finansuje gmina Trzebinia.

 

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Głuch, Jarosław Okoczuk i Władysław Leśko.