Uroczysty Jubileusz 10-lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział w Trzebini miał miejsce w środę 5.09.2018 r. w Domu Kultury „Sokół”.

 jubileusz TPD 9.201857

Na początku uroczystości przyznano odznaczenia pn. „Przyjaciel dziecka” dla pana Janusza Szczęśniaka Starosty Chrzanowskiego oraz na ręce pani Krystyny Paluch dla całego Zespołu Folklorystycznego „Płocanki”. Odznaczenia wręczyły: dyrektor Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pani Renata Kloryga oraz pani Wanda Białka, członek Zarządu Małopolskiego oddziału TPD.

Zarząd Główny TPD w Warszawie przyznał również Srebrne odznaki dla zarządu oddziału TPD w Trzebini - Włodzimierzowi Korczyńskiemu i Wandzie Białce. Odznaczenia „Zasłużony działacz TPD” w imieniu zarządu wręczała Pani Dyrektor Renata Kloryga. Podopieczni z TPD złożyli piękne życzenia i wręczyli W. Korczyńskiemu i W. Białce własnoręcznie wykonaną rzeźbę „Serce anioła”.

Gratulacje z okazji jubileuszu działalności oraz kwiaty i słodycze dla podopiecznych składali zaproszeni goście, m.in. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini pan Grzegorz Żuradzki, Starosta chrzanowski pan Janusz Szczęśniak, Dyrektor TCK Adam Potocki, Dyrektorka Miejskiej Biblioteki w Trzebini pani Marta Sikora, pani Ewa Mendela Prezes Fundacji Energetyk, Przewodniczący Koła Wędkarskiego, młodzież wraz z panią Katarzyną Szarzyńska Kierowniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Brata Alberta Fundacja im. Brata Alberta w Trzebini i wielu innych.

Podczas uroczystości można było posłuchać piosenek w wykonaniu Lucyny Ordon-Klimczak której akompaniował na fortepianie Grzegorz Klimczak, a także skosztować pysznego jubileuszowego tortu.