Przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”, wyrazili chęć przystąpienia do Małej Karty Trzebińskiej. Uczniowie, korzystający z ich usług, będą mogli liczyć na zniżki.

przedsiębiorccy spotkanie

Spotkanie władz Trzebini z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”

 Burmistrz zaprosił do rozmów „przy okrągłym stole” przedsiębiorców, prowadzących działalność na kąpielisku. Na zaproszenie odpowiedzieli niemal wszyscy. Podczas spotkania w urzędzie długo dyskutowano, kto i co może zaoferować posiadaczom Małej Karty Trzebińskiej. Osoby prowadzące działalność gastronomiczną, jak również ci, oferujący inne atrakcje (zjazd tyrolski, park wodny) są chętni do zaoferowania zniżek młodzieży szkolnej.

- Przystąpienie do Małej Karty Trzebińskiej jest dobrowolne. Cieszymy się, że tak wielu przedsiębiorców działających na terenie Balatonu opowiedziało się na tak. Teraz czekamy na pisemne deklaracje, by szczegółowo opracować przywileje dla osób posiadających Małą Kartę Trzebińską – mówi Anita Lipnicka, zastępca burmistrza Trzebini.

Dzierżawcy z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” to pierwsi przedsiębiorcy, z którymi burmistrz rozpoczął dialog. W planach są rozmowy z kolejnymi.

 

Mała Karta Trzebińska

Mogą z niej skorzystać uczniowie, uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie gminy Trzebinia oraz dzieci i młodzież, mieszkające w Trzebini, które uczą się poza gminą. Dokumentem uprawniającym do zniżek jest ważna legitymacja szkolna. Programem mogą zostać objęte wyłącznie osoby do 21. roku życia. Karta obowiązuje od 21 czerwca 2019 roku na terenie gminy Trzebinia. Informacje o obowiązujących zniżkach zamieszone zostaną na stronie trzebinia.pl. Tam też dostępna będzie lista partnerów Małej Karty Trzebińskiej.