Ogłoszono konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 stycznia tego roku.

sp3

W związku z rezygnacją dotychczasowego dyrektora samorządowej „trójki” w trakcie trwania roku szkolnego, nowo wybrany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, po rozstrzygnięciu konkursu, obejmie stanowisko z dniem 1 marca 2020 roku.

Z kolei w przypadku Szkoły Podstawowej w Lgocie powierzenie stanowiska nastąpi z dniem 1 września 2020 roku.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Oferty należy składać do 31 stycznia 2020 roku, do godz. 13.00 na adres Trzebińskiego Centrum Administracyjnego. Oferty mogą być też składane w postaci elektronicznej. Winny być jednak opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załącznik do oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz TUTAJ.pdf