Przedstawiamy informację przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia, dotyczącą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-n-CoV. Przypominamy,  aby zapobiec zakażeniu niezbędne jest przestrzeganie higieny. Należy często myć ręce wodą z mydłem.

Jak prawidłowo myć ręce

Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy, takie jak : gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną (najbliższy oddział w Chrzanowie tel. 32 623 24 07 lub alarmowy 600-965-908)

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

800 190 590 - to numer całodobowej infolinii uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.

 

Wykaz szpitali z oddziałami zakaźnymi:

zabezpieczenie I rzutowe ( najlepsze przygotowanie, miejsca dla dużej liczby populacji)

- Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Macieja Jakubowskiego 2 oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, tel. 12/424 73 41 (dyżur lekarski – 12/400 20 47; sekretariat – 12/400 20 00);
- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, (z możliwością hospitalizacji dzieci) os. Na Skarpie 66, tel. 12/644 01 44.

zabezpieczenie II rzutowe ( jeżeli jest bliżej lub w pierwszym rzucie nie ma miejsc)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, tel. 12/273 03 55;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13,tel 12/386 51 00.

zabezpieczenie III rzutowe – pozostałe szpitale posiadające oddziały zakaźne

- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14/642 28 31;
- Szpital Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3 tel. 41/382 03 33;
- Nowy Szpital w Olkuszu, Al. 1000-lecia 13 tel. 41/240 12 00;
- 5 Wojskowy Szpital Kliniczny Poliklinika w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, tel. 12/630 81 40;
- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 8 – oddział dla dzieci tel. 12/614 20 00 tel. sekretariat 12/614 23 23;
- Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13 – oddział dla dzieci tel. pielęgniarki 14/631 03 67, tel. lekarze 14/631 03 92
- Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska, tel. centrala 18/443 88 77.

Jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie żadnego z wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy to zakończ kontrolę.

Aby zapobiec zakażeniu niezbędne jest przestrzeganie higieny. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane powyżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Więcej informacji https://www.gov.pl