W związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podjął decyzję o odwołaniu Festiwalu Zawodów, jaki miał się odbyć w dniach 19-21 marca tego roku.

Malopolska logo

Na ten moment nie ma ustaleń co do ewentualnego przesunięcia Festiwalu Zawodów na inny termin w 2020 roku.

- Podjęcie takiej decyzji wymaga głębszego przemyślenia, przeprowadzenia konsultacji oraz wpisania się w napięty harmonogram roku szkolnego. Kluczowe znaczenie w tym zakresie będzie miało także zminimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego, potwierdzonego stanowiskiem odpowiednich władz – brzmi komunikat UMWM.

(zew)