Jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie, nie ma dowodów naukowych, świadczących o przenoszeniu wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie. Ich właściciele, nawet w okresie kwarantanny, mogą sprawować nad nimi opiekę.

pies3

Część osób obawia się, że zwierzęta domowe mogą roznosić wirus SARS-CoV-2, dlatego niektórzy chcą ich się nawet pozbyć.

- Nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby – uspokaja Monika Tokarczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie.

Jak dodaje, nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawaną kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie.

W przypadku braku osób z rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do zwierząt domowych można rozważyć oddanie zwierzęcia na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt, opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić bezpieczną nad nim opiekę. Warto też poszukać informacji w Internecie o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami.

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań, mogą skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. To organy samorządu terytorialnego powinny zorganizować w tym zakresie wsparcie dla osób objętych kwarantanną. Wynika to z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Można także skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre kliniki, lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne mogą włączać się w pomoc osobom będącym na kwarantannie poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt, w miarę możliwości i posiadanej infrastruktury (boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.

- Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką – zaznacza Powiatowy Lekarz Weterynarii.