Mieszkańców obowiązuje m.in. zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami: do pracy, sklepu, apteki, lekarza czy z psem. Przemieszczać się można tylko w grupie dwóch osób. Nowe ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia. Za złamanie zakazów grozi mandat, a nawet 5 tys. grzywny.

grafika nowe zasady bezpieczeństwa

W ostatnich dniach rząd wprowadził zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Z uwagi na rozwój epidemii w kraju i za granicą zdecydowano wprowadzić kolejne zasady bezpieczeństwa.

Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:

- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

- wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

-  załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie nie dotyczy rodzin.

W autobusie może być tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

- Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi.

- Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można się jednak spotkać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

- Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może jednak uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zasady bezpieczeństwa w zakładach pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

(źródło: gov.pl)

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej gov.pl