Pandemia koronawirusa uderzyła wyjątkowo mocno w mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zarząd Województwa Małopolskiego uzgodnił z Komisją Europejską możliwość przeniesienia pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020 na nowy mechanizm wspierający małopolskie firmy.

 tarcza1

Samorząd Województwa wyznaczył dwa priorytety w działaniach, które mają na celu chronić małopolskie firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii: PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, przeznaczony na utrzymanie miejsc pracy (192 mln zł) i PAKIET PŁYNNOŚĆ FINANSOWA, który jesy skierowany na korzystne pożyczki obrotowe (35 mln zł).

Obecnie opracowywane są szczegółowe rozwiązania, które muszą mieć podstawę prawną, czyli program pomocowy wydany przez władze państwa członkowskiego – w przypadku Polski przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

Małopolska zgłosiła do tego programu obydwie formy wsparcia firm, o których mowa w pakiecie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

1. Dotacje z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw, które odnotowały wyraźny spadek obrotów:
Założenia pakietu dotacyjnego:
brak ograniczeń sektorowych;
konieczność wykazania, że przedsiębiorstwo nie znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019;
prosty mechanizm wdrożeniowy, prosty wniosek o wsparcie, ograniczony do informacji niezbędnych, aby zapewnić zgodność z prawem,
brak konieczności tworzenia rozbudowanych projektów przez wnioskujące podmioty;
najprawdopodobniej mechanizm będzie obsługiwany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ale prosimy tam nie dzwonić po informacje na obecnym etapie.

2. Pożyczki na cele obrotowe
Założenia pakietu pożyczkowego:
bardzo niskie oprocentowanie pożyczek;
możliwość przeznaczenia pożyczki wyłącznie na cele obrotowe, bez konieczności finansowania z niej działań rozwojowych (inwestycji);
obsługę przez operatora wskazanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Środki finansowe na ten cel już są na rachunkach w BGK. Dalszy etap to dopracowanie produktu finansowego (również musi być oparty o program pomocowy) oraz wyłonienie pośrednika finansowego.

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie RPO Malopolska (zobacz tutaj) lub pod nr infolinii tel. (12) 616 06 16.

O Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: 325 milionów złotych na walkę z koronawirusem oraz skutkami gospodarczymi epidemii przeczytasz także Tutaj.