XIX Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:
I. Otwarcie Sesji.
II. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
2) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.
3) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
4) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego w Trzebini z ulicą Słowackiego.
5) Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2020.
6) Przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia".
7) Uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Trzebinia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie realizacji inwestycji drogowej planowanej do wybudowania w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, etap II b".
III. Zamknięcie Sesji.