Przewóz rezerw strategicznych, transport środków ochrony osobistej, dystrybucja żywności – żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) nie ustają w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

mot

Piąty tydzień walki z koronawirusem to dla żołnierzy 11 MBOT kolejne zadania. W tym tygodniu 11 MBOT działa na korzyść Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) poprzez przewóz środków ochrony osobistej dla sióstr PCK i opiekunek świadczących opiekę nad chorymi.

Z pomocy korzysta także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, dystrybuując żywność siłami i środkami małopolskiej Brygady oraz Wojewoda Małopolski dla którego Brygada realizuje przewóz rezerw strategicznych dla potrzeb województwa małopolskiego.

Na wniosek Wojewody Małopolskiego do pomocy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 11 MBOT wydzieliła zespół do pobierania wymazów
od osób, które znajdują się w kwarantannie. Żołnierze zabezpieczeni w IPOB (indywidualne pakiety ochrony biologicznej) pobierają wymazy od wskazanych osób
w siódmej dobie ich kwarantanny. „Zespół wymazowy” wyruszył do działań 3 kwietnia.

Pomoc w załadunku, przewiezieniu oraz rozładunku to tylko część zaangażowania małopolskiej Brygady w pomoc lokalnej społeczności. Pierwszym zadaniem było wzmocnienie południowej granicy Rzeczypospolitej na przejściach w Winiarczykówce i Chochołowie oraz wzmocnienie lotniska w Balicach. Nadal trwa wspieranie policji w patrolowaniu ulic i sprawdzaniu obecności osób objętych kwarantanną.

Dodatkowo Brygada jest w stałym kontakcie z Weteranami i na bieżąco monitoruje ich potrzeby oraz samopoczucie.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer Prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej