Jeśli zarządzasz hotelem lub innym obiektem noclegowym, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i gościom.

turystyka

Zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.:

• zadbać o zwiększenie odległości między pracownikami do co najmniej 1,5 m,
• ograniczyć liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych,
• zapewnić pracownikom w razie potrzeby środki ochrony osobistej
• umieścić w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w danej części obiektu
• przygotować pomieszczenie do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19
• przestrzegać zasad wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń.

Wdrażane procedury mają na celu:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) gości hoteli/obiektów/pensjonatów.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hoteli/obiektów/pensjonatów w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

(źródło: gov.pl)

Wytyczne_dla_klientów_003.docx

wytyczne_hotele.docx

Rekomendowany_regulamin_pracy_w_punktach_informacji_turystycznej_-poprawiony_-_wersja_końcowa.docx