XXI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się 28 maja 2020 r. o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

3) Finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

4) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

5) Przejęcia przez Gminę Trzebinia do realizacji zadania publicznego w 2020 r.

6) Nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebinia.

7) Nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Bolęcin (Pod Skałką)

8) Nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Bolęcin (Alpejska)

IV. Przekazanie Raportu o stanie Gminy Trzebinia.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VI. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

VII. Interpelacje.

VIII. Zapytania, wolne wnioski i sprawy wniesione.

IX. Zamknięcie sesji.

 

Obrady dostępne poprzez stronę https://transmisja.esesja.pl/trzebinia