XXIII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 2 lipca 2020, godz. 12:00 w trybie zdalnym.

sesja rady miasta

Porządek obrad:

I Otwarcie Sesji.

II Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.

2) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

III Zamknięcie Sesji.