To hasło przewodnie kampanii społecznej, organizowanej przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.

Komunikat MCK

Akcja motywowana jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej praz organizacjami technicznymi i społecznymi, działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.