Wciąż nie udało się rozstrzygnąć przetargu na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że w tym roku prace mogą się nie rozpocząć.

solar

Chodzi o realizację projektu pn: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia".

Zgodnie z informacją przekazaną przez Lidera Projektu - Gminę Nowy Targ, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, ale z powodu odwołań (10 sierpnia jeden z oferentów złożył odwołanie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, następnie 17 sierpnia kolejna firma złożyła odwołanie w zakresie, dotyczącym montażu kotłów na biomasę), przetarg nie został rozstrzygnięty.

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy i przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy, Zamawiający wystąpi do Krajowej Izby Odwoławczej z prośbą o przyspieszenie terminów rozpatrzenia obydwu odwołań.

Wszystkich uczestników projektu przepraszamy za wydłużający się termin jego realizacji. Zaistniała sytuacja jest jednak całkowicie niezależna od Gminy Trzebinia.

Więcej informacji znajduje się w przygotowanej prezentacji Prezentacja_OZE.pdf