Trwają konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Spotkania odbywają się w 15 miastach w całym kraju. W Krakowie planowane jest 10 czerwca.

Mapa

Miejsca i terminy konsutacji

Celem konsultacji jest zaprezentowanie założeń metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac w ramach IIaPGW, w tym przedstawienie propozycji zestawu działań naprawczych, które służą osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód w Polsce. Konsultacje społeczne to najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu II aPGW oraz okazja dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i użytkowników wód do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

Zgłosić uwagę, tym samym wziąć udział w konsultacjach, można poprzez specjalnie przygotowaną ankietę, służącą do składania uwag i wniosków, zamieszczoną na stronie https://apgw.gov.pl/pl/ankieta-apgw-II. Ze względu na pandemię COVID- 19 i związane z tym obostrzenia, spotkanie konsultacyjne zaplanowane w Krakowie odbędzie się wyłącznie w formule online. Podczas rejestracji należy podać dane: imię, nazwisko, instytucja, którą Pani/Pan reprezentuje, telefon i adres e-mail. W odpowiedzi otrzymają Państwo unikalny link, dzięki któremu w dniu spotkania on-line będą mogli Państwo wziąć w nim aktywny udział.

Podczas spotkania konsultacyjnego będzie dostępny czat, umożliwiający zadawanie pytań. Udzielać się na czacie, w tym zadawać pytania, będą mogły wyłącznie osoby, które zarejestrują się na spotkania w wyznaczonym dla danego spotkania terminie i otrzymają unikalny link. Nie ma możliwości logowania się na kilku urządzeniach jednocześnie (komputer/tablet/telefon) za pomocą tego samego adresu e-mail.

Transmisja spotkania konsultacyjnego odbędzie się na żywo i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie www.apgw.gov.pl, w zakładce konsultacje społeczne, w wybranym mieście. Osoby, które nie dokonały wcześniejszej rejestracji nie będą miały możliwości aktywnego udziału i zadawania pytań za pośrednictwem czatu.