Gminy Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia utworzyły Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska”.

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania ZIT

Przedstawiciele gmin utworzyli Stowarzyszenie "Aglomeracja Chrzanowska". FOT. UM Chrzanów

Gminy funkcjonujące w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa, w drodze partnerstwa z władzami województwa, będą wspólnie ustalać najważniejsze cele i wskazywać inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia, finansowane następnie ze środków unijnych. Środki na realizację tych zadań w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) będą pochodzić z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Formuła współpracy w ramach stowarzyszenia umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Pierwszym zadaniem stowarzyszenia będzie wypracowanie wspólnej, wieloletniej strategii rozwoju całego obszaru powiatu. W nowej perspektywie unijnej właśnie dla związków ZIT zarezerwowane będą specjalne środki, o które gminy będą mogły się starać w trybie pozakonkursowym. Zakłada się, że w tym specjalnym trybie rozdysponowanych zostanie ponad 1,2 mld zł.

Na prezesa Stowarzyszenia "Aglomeracja Chrzanowska" wybrano burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek. Jego zastępcami zostali burmistrz Libiąża Jacek Latko oraz burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk. W skład zarządu Stowarzyszenia weszła także burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila oraz wójt Babic Radosław Warzecha.