Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, szukających schronienia w naszym województwie. Tel. 12 210 20 02. Infolinia czynna jest 24 h na dobę.

Grafika informacja dla uchodźców
- Małopolska jest i będzie z Ukrainą – to wspólny mianownik tych szeroko zakrojonych działań. To dla nas wszystkich czas próby. Małopolska, która okaże zarówno gościnność, jak i solidarność, z pewnością zda ten egzamin – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Jednym z głównych wątków, którym poświęcaliśmy uwagę, były kwestie związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy. Zakładamy, że mogą oni szukać bezpiecznego schronienia także w naszym województwie. Działania w tym zakresie będą adekwatne do bieżących potrzeb. Nie będziemy podawać liczby uchodźców, którzy zostaną przyjęci do województwa małopolskiego. Nie ma tu żadnych limitów, bo prawdziwa otwartość nie może mieć limitów. Pomagać będziemy w takim zakresie, jak będzie wymagała tego sytuacja. Dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy otrzymali wsparcie i czuli się w Małopolsce bezpiecznie. We współpracy z samorządami i służbami zapewnimy im schronienie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

(źródło: MUW w Krakowie)

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl.

Grafika Ukraina copy

Grafika 1

grafika 2

Grafika3

Grafika4