We wtorek 07.08.2018 r. PTTK Zarząd Koła „Nafta” aby uczcić osiemnaście ofiar poległych w czasie bombardowania Rafinerii Nafty w Trzebini. w 74...

kościuszki
W piatek 17.08.2018 r. o godzinie 14.00 zostanie wprowadzony etap 6. tymczasowej organizacji ruchu, który przywróci przejezdność na DK79 w...

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie wspólnie z Gminą Chrzanów zaprasza na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej zatytułowaną "Ojcowie...

W 5 kolejnych niedziel, pomiędzy 19 sierpnia a 16 września 2018 r., odbędzie się XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, na...

zbiornik chechło
Dzięki unijnemu dofinansowaniu ponad 4,7 mln zł. na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów, Gmina Trzebinia realizuje projekt zagospodarowania zbiornika...

Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu po południowej...
ważna informacja
W związku z budową ronda na skrzyżowaniu DK 79 z ul. Harcerską, w poniedziałek 06.08.2018 r. wprowadzony zostanie ponownie etap 2.

W dniu 02.08.2018 r. portal gazetaprawna.pl poinformował, że PERN ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z...

W związku z badaniem opinii i satysfakcji beneficjentów zmierzającego do weryfikacji usług świadczonych przez LGD i dostosowaniu ich do potrzeb...

Po raz kolejny Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce organizuje społeczną kampanię przeciw porzucaniu zwierząt w okresie wakacyjnym „Nie...