Przekazujemy informację Głównego Inspektoratu Weterynarii na temat wyznaczenia lekarza weterynarii do prowadzenia czynności związanych z badaniem...

W związku z obowiązkiem wydawania przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaświadczeń o objęciu działek Uproszczonym Planem Urządzania Lasu do celów...

Gmina Trzebinia przystąpiła do projektu Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolskie boiska”, który zakładał remont przyszkolnych boisk sportowych....

W celu ustalenia kierunków rozbudowy sieci, jak i określenia potencjalnych wielkości ciepła, firma Veolia Sp z o.o. prosi mieszkańców,...

W celu ustalenia kierunków rozbudowy sieci, jak i określenia potencjalnych wielkości ciepła, firma Veolia Sp z o.o. prosi mieszkańców,...

Od kwietnia 2017 r. na terenie Trzebini działa biuro zamiejscowe Miejskiego Centrum Informacji Wypadkowej, które udziela nieodpłatnej informacji i...

Sieć Intermarché kolejny raz weźmie udział w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności” organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. Klienci...

W tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z...

W Polsce można załatwiać przez internet coraz więcej spraw urzędowych. Wniosek o wydanie dowodu, wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, uzyskanie...

Miejsca kultu Maryjnego na szlaku pielgrzymkowym po polskiej i słowackiej stronie można obejrzeć na wirtualnych panoramach w serwisie "Szlak...