Plakat promujący obiekt turystyczny
Odwiedzając Stary Młyn w Żarkach na Jurze w ramach wycieczki szkolnej możesz uzyskać dofinansowanie do wyjazdu. W przypadku wycieczki jednodniowej...

Logo projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zachęca do udziału w „Inkubatorze Włączenia Społecznego”, w ramach którego mieszkańcy, organizacje oraz firmy...

Herb gminy Trzebinia
W dniach od 15 września do 13 października br. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla...

Dziennik Podawczy UM w Trzebini
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Punkt Obsługi Karty Trzebińskiej przeniesiono do głównego budynku Urzędu Miasta w Trzebini, przy ul....

Gra planszowa, wykonana przez Świetlicę PLUS
Podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „PLUS” w Trzebini wykonali grę na Ogólnopolski Konkurs Wielki Turniej Gier Planszowych,...

Plakat promujący projekt "Rozśpiewana Trzebinia"
1 września Chór Milenium, działający w strukturach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor”, rozpoczyna cykl 15 warsztatów muzycznych...

Grafika NSP
W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wywiązania się z obowiązku spisowego, Gminny Komisarz Spisowy w Trzebini Jarosław Okoczuk informuje o...

Plakat - olimpiada OSP
Zapraszamy druhny i druhów do udziału w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej Strażaków OSP. Zmagania zaplanowano w dniach 11 i 12...

Grafika
Przed nami kolejna odsłona organizowanej od 11. lat inicjatywy, której celem jest dostrzeżenie i nagrodzenie firm społecznych, z sukcesem...

Stypendyści wraz z burmistrzem
Ich nie trzeba zachęcać do lekcji. Nauka to dla nich przyjemność. Mowa o tegorocznych stypendystach. Pięcioro z nich, z najwyższą średnią ocen na...