Podczas zebrania wiejskiego w Czyżówce
Trwają zebrania wiejskie w dziesięciu trzebińskich wsiach, podczas których zapadają decyzje o podziale pieniędzy z funduszy sołeckich na 2021 rok....

Obchody rocznicy śmieci patrona trzebińskich harcerzy
W minioną niedzielę, 13 września, zuchy, harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Trzebinia wzięli udział w obchodach 81. rocznicy śmierci patrona hufca...

Infografika
Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Obejmuje on 7 weekendowych zjazdów w Warszawie, wolontariat oraz Summer...

Zalew Chechło w Trzebini
Są wyniki badań próbki wody, pobranej 4 września z zalewu Chechło w Trzebini. W wodzie nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli.

Ważna informacja
Trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi...

Błonia Karniowickie
Siedem ofert złożono w przetargu na zagospodarowanie błoń w centrum Karniowic na cele kulturalno-sportowe. Najtańsza opiewa na 362 293,71 zł. To...

Infografika kampanii, jak pieniądze z Unii wspierają służbę zdrowia
Ruszyła kolejna odsłona kampanii wizerunkowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce pod hasłem "Fundusze Europejskie w służbie zdrowia....

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Bolęcinie
Blisko 4 mln zł będzie kosztowała budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie wraz z wykonaniem nowej kotłowni gazowej. Burmistrz...

Infografika konkursu Skarby Małopolski
Do 20 września trwa głosowanie w konkursie na najlepsze oferty i produkty turystyczne województwa małopolskiego „Turystyczne Skarby Małopolski”....

Infografika Budżet Obywatelski
Wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na zebranie wymaganej liczby podpisów i złożenie wniosku jest...