węgiel zdjęcie poglądowe
We wtorek, w godzinach popołudniowych, aż 870 gospodarstwom domowym przelano pieniądze na dodatek węglowy. Do mieszkańców trafiło w sumie 2 610 000...

debata z mieszkańcami
Trzy godziny trwała debata mieszkańców z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w temacie zapadlisk, jakie powstają na terenie gminy....

plakat
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do...

Zalew Chechło w Trzebini
Odkryj miejsca o dużych walorach przyrodniczych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym związane z  wielowiekową tradycją górnictwa i przemysłu:...

Badania georadarem
W czwartek rozpoczęły się badania gruntu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W pierwszej kolejności objęto nimi teren cmentarza parafialnego przy...

węgiel - zdjęcie poglądowe
Od 21 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini przyjmuje od mieszkańców wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych.

plakat
Burmistrz Jarosław Okoczuk zaprasza mieszkańców na spotkanie z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w temacie działań podjętych...

Posiedzenie sztabu
W czwartek mają się rozpocząć badania gruntu na cmentarzu parafialnym w Sierszy, które dadzą odpowiedź na pytanie, czy teren jest bezpieczny, a...

odbędzie się w dniu 27 września 2022 r., godz. 09:00 w sali narad ul. Narutowicza 10, III piętro.

Alwernia
Alwernia to piękna nadwiślańska gmina z malowniczymi widokami oraz dużą ilością terenów zielonych. Niecodzienną atrakcję stanowi Lokalna Kolej...