W ramach Pakietu dla średnich miast, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają do zainteresowania...

W ramach Pakietu dla średnich miast, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają do zainteresowania...

Spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19.03.2018 r. w MBP w Chrzanowie w godz. 10.00 - 12.30, dedykowane jest pracującym osobom dorosłym,...

Rusza rekrutacja osób poniżej 25. roku życia do projektu "Kierunek Kariera". To szansa na nawet 87% dofinansowania na szkolenie językowe lub...

Komisja Prawa i Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców miasta i gminy na spotkania w celu omówienia systemu przetwarzania i segregacji...

W tym roku, zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z...

W Polsce można załatwiać przez internet coraz więcej spraw urzędowych. Wniosek o wydanie dowodu, wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, uzyskanie...

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Trzebini dotychczasowi...

W związku ze śmiercią Burmistrza Adama Adamczyka Komisarz Wyborczy w Krakowie w dniu 9 marca 2018 r. wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu...

Miejsca kultu Maryjnego na szlaku pielgrzymkowym po polskiej i słowackiej stronie można obejrzeć na wirtualnych panoramach w serwisie "Szlak...