Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r.   Rysunek planu cz. 1 Rysunek planu cz.2 Rysunek...
Dzisiaj, 12.07.2018 r. w Dworze Zieleniewskich o godzinie 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji projektu...

Informujemy o rozpoczęciu II etapu konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w...

W związku z obowiązkiem wydawania przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaświadczeń o objęciu działek Uproszczonym Planem Urządzania Lasu do celów...