W dniach od 15 września do 29 września 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej.

Mapa2 copy
Mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych rozwiązań.

Formy konsultacji obejmują:

  1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  2.  zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki. W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące projektu i wyjaśnienia przyjętych rozwiań oraz złożyć uwagi lub opinie, wnioski i propozycje do projektu. Punkt konsultacyjny będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Projekt zmiany planu dostępny będzie od dnia 15 września br. na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl, podstrona → konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Trzebini.

Uwagi lub opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w dniach od 15 września do 29 września 2023 r. (włącznie) pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA DULOWA. Projekt będzie również dostępny w punkcie konsultacyjnym.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ewa Jaśko, tel. 32 711 10 49, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag oraz opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.