W związku z obowiązkiem wydawania przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaświadczeń o objęciu działek Uproszczonym Planem Urządzania Lasu do celów notarialnych, przypominamy o składaniu podań wyłącznie na dzienniku podawczymStarostwa, tj. ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

powiat chrzanowski

 

Wnioski w sprawie wydawania zaświadczenia na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) o objęciu działek Uproszczonym Planem Urządzania Lasu do celów notarialnych należy składać wyłącznie na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie tj. ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.

 

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (17,00 zł) można dokonać w okienku bankowym, mieszczącym się w Starostwie przy ul. Partyzantów 2 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie:
nr rachunku bankowego: 86 8444 0008 0000 0070 6654 0007 z dopiskiem „Opłata za wydanie zaświadczenia o lasach”.

 

Odbiór zaświadczeń odbywa się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Grzybowskiego 7, pokój nr 7, w terminie 7 dni od daty wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska.

 

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska, na Dzienniku Podawczym oraz na stronie internetowej Starostwa.

 

Informacja przesłana przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie