Zapraszamy do udziału w spotkaniu w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej. Będzie miało ono charakter otwarty, połączony z badaniem ankietowym.

Poglądowa grafika do artykułu

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2019r., o godz. 17:00 w Wiejskim Domu Kultury Pile Kościeleckiej,ul. Zielona 50.

 

Podczas konsultacji mieszkańcy, osoby zainteresowane oraz partnerzy społeczni i gospodarczy zapoznają się z rozwiązaniami koncepcji. Przeanalizowane zostaną także problemy dotyczące zagospodarowania terenu, jego uporządkowania, uregulowania charakteru zabudowy. Od zebranych oczekiwać będziemy opinii oraz określenia warunków, na jakich mogą zaakceptować proponowane rozwiązania.

Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu planu, w którym przyjęte rozwiązania przestrzenne zapewnią możliwość bardziej intensywnego wykorzystania obszaru objętego projektem oraz wzmocnią jego funkcje publiczne.

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-edukacyjny, dotyczący przebiegu procesu planistycznego i włączenia się mieszkańców w proces konsultacji społecznych.

Kolejne techniki konsultacyjne planowane są w okresie od stycznia do maja 2020r., i obejmować będą:

- warsztaty konsultacyjne z elementami modelowania 3D - prezentacja modelu 3D oraz dyskusja nad propozycjami zagospodarowania terenu,

- interaktywny model terenu 3D wraz z ankietą - to trójwymiarowa propozycja projektu koncepcyjnego,

- terenowy punkt konsultacyjny, w celu bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Punkt zlokalizowany zostanie w sołectwie, dyżurować w nim będą pracownicy Urzędu Miasta (minimum sześć dyżurów).