Urząd Marszałkowski woj. Małopolskiego zachęca do poszerzenia wiedzy na tematFunduszy Europejskich w Małopolsce.

 

 

Emisja spotu promującego Fundusze Europejskie, w którym pokazane są przemiany jakie zaszły i nadal zachodzą dzięki środkom europejskim, w celu upowszechnienia wiedzy o nowym programie operacyjnym oraz możliwościach wsparcia.

 

ZOBACZ SPOT