Konkurs organizuje Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

logo innovator

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z Małopolski, którzy mogą startować w 4 kategoriach:

1) firma mikro,

2) firma mała,

3) firma średnia,

4) start-up.

 

Od firm, które zgłoszą swój udział w konkursie orgaznizatorzy oczekują, że będą mogły poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych wywodzących się z polskich jednostek naukowych.

 

W pierwszej części zostaną zweryfikowane formularze złożone on-line, a następnie na ich podstawie, Komisja Konkursowa wskaże firmy do II etapu czyli do wizytacji audytorów w siedzibie firmy i sporządzenia raportu przekazywanego Kapitule Konkursu. Kapituła Konkursu wybierze 4 najbardziej innowacyjne firmy Małopolski roku 2017, które następnie zostaną ogłoszone, zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystej gali z udziałem władz lokalnych oraz mediów.

 

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkową statuetką oraz prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Innovator Małopolski”. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ze swojej strony również zapewnia nagrodę. Nagrodzone firmy mogą liczyć na szeroką promocję nie tylko na rynku regionalnym czy krajowym, ale również zagranicą.

 

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie http://innovatormalopolski.pl/

 

Rekrutacja firm chętnych do udziału w konkursie już ruszyła i potrwa do 31 marca 2017 r.