Programu Grantowy ma na celu zaangażowanie mieszkańców gminy Trzebinia do wspólnej pracy na rzecz poprawy środowiska naturalnego najbliższej okolicy – osiedla, dzielnicy, miasta, gminy

 eneris

Dla kogo: szkoły, kluby, grupy nieformalne oraz organizacje non profit z terenu gminy Trzebinia.

Nagrody: grant o maksymalnej wysokości 3 tysięcy złotych na realizację eko-pomysł.

 

Propozycje działań, na które można uzyskać grant: programy edukacyjne z zakresu ekologii czy np.: walki ze smogiem, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np.: budowanie kompostowników, ogródków przyszkolnych, osiedlowych klombów), poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, tworzenie i wzmacnianie wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o ideę ochrony środowiska, ochrona i rozwój ekosystemów (np.: zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów), szeroko rozumiana poprawa jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologi.

 

Zgłoszenia: formularz aplikacyjny znajduje się na http://grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy.

Na zgłoszenia czekamy od 8 marca do 30 kwietnia 2017 pod adresem: ENERIS Surowce S.A., ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa

Jury wybierze najciekawszą inicjatywę spośród nadesłanych wniosków i nagrodzi ją grantem.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 czerwca 2017Co zdecyduje o wygranej? po pierwsze - projekt musi być realny do wykonania w określonym czasie i budżecie, po drugie - mieć w sobie iskierkę innowacyjności oraz nowego spojrzenia na środowisko, po trzecie - angażować jak najwięcej osób.

 

Więcej szczegółów nt. programu oraz materiały graficzne znajdują się w załączniku i na stronie http://grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/program-grantowy/