Do 2 czerwca 2017 r. trwa nabór na trwa IV nabór dokumentów rekrutacyjnych grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym Jednostek Samorządu Terytorialnego) zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. 

 

projekt mowes

Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy - masz szansę na:

  • Dotację do 115 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej lub innego typu Przedsiębiorstwa Społecznego,
  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowo powstałym przedsiębiorstwie,
  • kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
  • wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

 

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

Osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych,

Osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych,

Jednostki samorządu terytorialnego.

 

Przedsiębiorczość społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub ekonomia społeczna.

 

Masz pomysł na biznes użyteczny społecznie? Nie czekaj – skontaktuj się:

Punkt Coworkingu Społecznego: Spółdzielnia Socjalna OPOKA

32-310 Olkusz, ul. Floriańska 2 - pok.21, telefon: 32 307 02 67

mowes2017 2