Protokoły i obwieszczenia sołeckich komisji wyborczych z ustalonymi wynikami wyborów sołtysów i rad sołeckich:

 

 

----------------------------------

 

Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Trzebinia odbęda się 15 marca 2015 r.

 

Zgłoszenia kandydatury do udziału w pracach sołeckich komisji wyborczych mogą składać osoby stale zamieszkujące teren danego sołectwa. Zgodnie z ustalonymi w Zarządzeniu nr 0050.8.2015 Burmistrza Miasta Trzebini terminami czynności wyborczych, pisemne zgłoszenia należy składać do dnia 6 lutego 2015 r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Trzebini.

Zarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.02.2015r. w sprawie: powołania sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Trzebinia.

 

Obwieszczenia z dnia 23.02.2015 r. sołeckich komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach: