Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini informuje, że w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone badania rolne.

 

Badania zostaną przeprowadzone w następującym zakresie:

-    Badanie struktury gospodarstw rolnych,
-    Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
-    Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Celem badań jest pozyskanie danych na potrzeby kształtowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio ankieterowi statystycznemu.

 

Ankieterzy Urzędu Statystycznego w Krakowie posiadać będą legitymację oraz terminal mobilny do zbierania danych.

 
Zobacz dokumenty:


1.  Plakat
2.  Ulotka informacyjna