A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dostęp do informacji publicznej

Sprawę załatwia: Dostęp do informacji publicznej
Naczelnik: Sprawa załatwiana jest przez wszystkie wydziały, których dana informacja dotyczy
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 03.01.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku

Procedura

 

Osoba odpowiedzialna:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej załatwia wydział, w którego kompetencji rzeczowej znajduje się informacja.

 

Sprawy dotyczące kilku komórek organizacyjnych realizuje Koordynator ds. Informacji Publicznej – tel. 32 71-11-046

Wymagane dokumenty:

Udostępnienie informacji publicznej następuje zgodnie z Instrukcja udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miasta w Trzebini w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- formularz pomocniczy.

Wykorzystanie załączonego formularza wniosku jest dobrowolne.

O informację publiczną można również wnioskować poprzez wniosek e-mailowy.

 

Procedura:

Informacja publiczna może też być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, poprzez wstęp na posiedzenia organów i udostępnienie materiałów oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podanie danych osobowych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dobrowolne.

 

Opłaty:

Usługa zwolniona z opłaty skarbowej

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 13 na parterze, e-mail wysłany na adres mailowy urzędu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub konkretnego wydziału/ biura.

 

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty wpływy zapytania o informację publiczną a w sprawach bardziej skomplikowanych termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1330 t.j. z późn. zmianami).

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Informacja publiczna może też być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, poprzez wstęp na posiedzenia organów i udostępnienie materiałów oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podanie danych osobowych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dobrowolne.