A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uznanie / nie uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny

Sprawę załatwia: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Naczelnik: Naczelnik Krzysztof Świątek
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 28
Telefon: (32) 7111 097, (32) 61 21 379
Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10, pok. nr 28.
Nr telefonu 32 711 10 78

Wymagane dokumenty:

1. Podanie.

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy żony żołnierza.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Dziennik Podawczy w budynku przy ul. Narutowicza 10.

Termin załatwienia sprawy:

Termin wydania decyzji wynosi do jednego miesiąca.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 827).

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

3. Ustawa o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji niekorzystnej dla wnioskującego, można złożyć odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Organ prowadzący postępowanie może żądać dodatkowych wyjaśnień od wnioskodawcy.