A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13 nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości, osoby składającej oświadczenie do wglądu (dowód osobisty lub paszport)

Opłaty:

Opłatę skarbową za przyjęcie oświadczenia w wysokości 11 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

 

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w chwili złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z póżn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 z późn.zm.)

 

Tryb odwoławczy:


Nie przysługuje.