A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111 038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek strony.
  2. Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego (jeżeli są podstawą sprostowania).
Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 39,00 zł wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie w formie materialno-technicznej.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego
Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania sprostowania następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu, jeżeli zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub ich wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.

 

Sprostowania aktu stanu cywilnego można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora. Po dokonaniu sprostowania wnioskodawcy wydaje się odpis zupełny aktu stanu cywilnego.