A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 06.12.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dokument tożsamości (do wglądu).
3. Dokument potwierdzający interes prawny.

Opłaty:

Opłatę skarbową wpłaca się na konto Urzędu Miasta w Trzebini z chwilą złożenia wniosku:

  • za odpis skrócony - w wysokości  22,00 zł
  • za odpis zupełny - w wysokości 33,00 zł
  • za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - w wysokości 24,00 zł
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w dniu złożenia wniosku, jeżeli księga jest przechowywana w tut. USC lub jeżeli akt jest dostępny w Systemie Rejestrów Państwowych. W ciągu 10 dni roboczych, jeżeli księga jest przechowywana w innym USC.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.)

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi oraz osobie, która wykaże w tym interes prawny.