A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Sprawę załatwia: Urząd Stanu Cywilnego
Naczelnik: Marzena Bober
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13
Telefon: (32) 7111038
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 01.02.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

nr tel. USC 32 7111038, kierownik 32 7111093, centrala urzędu 32 6121227 wew. 138, 193

Wymagane dokumenty:
  1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
  4. Wniosek
Opłaty:

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 38,00 zł. należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym z chwilą złożenia wniosku.

Opłaty można uiścić w siedzibie USC tylko bezgotówkowo przy użyciu karty płatniczej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, parter, pokój nr 13

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w chwili złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.