A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 28.04.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ulica Narutowicza 10, drugie piętro, pokój numer 23, numer telefonu (32) 612 12 27 wewnętrzny 169, (32) 711 10 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie przedmiotowej sprawy – Inspektor Barbara Szeremeta

Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości, który winien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy (użytkownika wieczystego), numer działki, powierzchnię działki, obręb, podpis wnioskodawcy.

Opłaty:

Opłata w wysokości 10 złotych.

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy oddział w Trzebini numer konta 49 8444 0008 0030 0375 7018 0001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku. W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie.

Miejsce składania dokumentów:

Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 (na parterze), Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 (pierwsze piętro) lub przez internet na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini.

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899 z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1314.
Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 z późniejszymi zmianami.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie uwagi proszę przekazywać pismem na adres Urzędu Miasta w Trzebini, ulica Marszałka Piłsudskiego 14.