A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 16
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 02.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 167, (32) 711 10 67.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

  • Inspektor Eugenia Nowakowska
  • Inspektor Joanna Jędrasik

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gminnej

 

Opłaty:

Usługa zwolniona z opłaty skarbowej.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy wynosi od czterech do dwunastu miesięcy.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),

  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z poźn. zm.),

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wydłużony termin realizacji usługi (do dwunastu miesięcy) występuje w przypadku konieczności podziału gruntu przeznaczonego do sprzedaży.