A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 07.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

 

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, nr telefonu (32) 612 15 59, (32) 711 10 69, w. 169.

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie przedmiotowej sprawy – Inspektor Barbara Szeremeta

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wniosek winien zawierać:

  • oznaczenie wnioskodawcy (użytkownika wieczystego),
  • numer działki,
  • powierzchnię działki,
  • obręb,
  • sposób zapłaty za nabycie działki (jednorazowo bądź w ratach rocznych),
  • podpis wnioskodawcy.
Procedura:

W przypadku zgody Burmistrza na sprzedaż prawa wieczystego dla działki będącej przedmiotem sprzedaży, tut. Referat rozpocznie procedurę.

Opłaty:

Brak.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ze względu na konieczność uzyskania opinii odpowiednich organów oraz podjęcia uchwały przez Radę Miasta, termin załatwienia sprawy wynosi około cztery miesiące.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. )
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.)

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.