A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rejestracja psa rasy uznanej za agresywną

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 34 (III piętro)
Telefon: 32 7111 039
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 05.12.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Narutowicza 10, III piętro, nr telefonu (32) 711 12 40,

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o szczepieniach (kserokopia książeczki szczepień)

Opłaty:

Wydanie decyzji podlega opłacie w wysokości 82 zł, którą należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Banku Spółdzielczym.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle usługa realizowana jest w terminie do 14 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Przykładowe warunki przetrzymywania psa:
mieszkanie, buda, kojec (podać powierzchnię w m2), wybieg (podać powierzchnię w m2), ogrodzona posesja- (podać powierzchnię w m2), rodzaj i wysokość ogrodzenia.