A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Sprawę załatwia: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Agnieszka Malczyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, pokój nr 25 (III piętro)
Telefon: (32) 71-11-028
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 28.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Narutowicza 10,3 piętro pokój nr 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Krzysztof Pilch

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.

2. Oznaczenie nieruchomości (numer geodezyjny działki i obręb) oraz adres (jeśli nieruchomość go posiada) z której drzewo ma być usunięte.

3. Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Procedura:

Usługa dotyczy osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości zamierzającymi usunąć drzewo na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Opłaty:

Zgłoszenie nie podlega opłacie.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub Dzienniku Podawczym przy ul. Narutowicza 10 lub przez Internet na adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Trzebini.

Termin załatwienia sprawy:

Oględziny w terenie realizowane są w ciągu 21 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 55 z 2020 r., z późniejszymi zmianami).

Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Zgłoszenie realizowane jest w formie milczącej zgody. Sprzeciw od zgłoszenia wydawany jest w formie decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Sprzeciwu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Trzebinia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie jest wymagane dla:

1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m².

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego.
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

5. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach.

6. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.