A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Sprawę załatwia: Biuro ds. Działalności Gospodarczej
Naczelnik: Kierownik Jolanta Pietrzyk
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3
Telefon: (32) 6121 359
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Informacja zaktualizowana 12.03.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:

Jolanta Pietrzyk

Wioleta Knapik


Biuro ds. Działalności Gospodarczej – Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3, tel. (32) 6121 359, 7111 084.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący wznowienia działalności gospodarczej należy złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl – Formularze i instrukcje.

 

Przy zgłoszeniu wznowienia działalności gospodarczej należy w ww. formularzu wypełnić rubryki – zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)

 

Wznowienie działalności gospodarczej można zgłosić z wyprzedzeniem, natomiast nie można zgłosić z datą wsteczną.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro ds. Działalności Gospodarczej - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257).

 

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wniosek jest dostępny w Biurze ds. Działalności Gospodarczej - Trzebinia ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 3 oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl – zakładka Formularze i instrukcje.

 

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można złożyć:

1. on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

 

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy (zawieszenia), wpis zostanie wykreślony z urzędu. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zawieszenia (tylko w przypadku miesiąca lutego - 28 lub 29). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.

 

W związku ze zgłoszeniem w CEIDG wznowienia wykonywania działalności, informacja jest również przetwarzana przez Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i ZUS. Dodatkowo przy tej czynności możemy zgłosić do ubezpieczenia w ZUS swoich członków rodziny. Należy jednak pamiętać, że inne czynności (np. zgłoszenie do rejestru VAT - jeżeli dotyczy) wykonujemy osobiście – w Urzędzie Skarbowym.

 

Wniosek o wznowienie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę wpisu.