A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Decyzja o lokalizację zjazdu indywidualnego

Sprawę załatwia: Wydział Rozwoju Gminy
Naczelnik: Renata Wielonek
Lokalizacja: ul. Marszałka Piłsudskiego 14, II piętro, pokój nr 30 i 31
Telefon: (32) 7111037
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje dodatkowe:

Aktualizacja 25.09.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Gminy – Referat Dróg i Transportu Publicznego,
ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, nr telefonu (32) 612-12-27 wew. 137, (32) 71 11 037.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Marek Nowotarski, tel. 32 71 11 037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu,
  • Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500 z  zaznaczonym planowanym wjazdem;
  • Mapa katastralna w skali 1:2880
  • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
  • Dodatkowe dokumenty - na żądanie zarządcy drogi
Opłaty:

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015, poz. 783 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 - wydawanie zezwoleń w sprawach budownictwa mieszkaniowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 – parter)

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 roku tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Data aktualizacji: 2017-01-05